Rozwijanie obu może być kluczem do osobistego i zawodowego sukcesu.

Na różnych spotkaniach często słyszę pytanie o różnicę między inteligencją emocjonalną a siłą psychiczną. To świetne pytanie, ponieważ istnieje wiele błędnych przekonań na temat tego, co to znaczy być silnym psychicznie i mitami na temat rozwijania inteligencji emocjonalnej. 

Inteligencja emocjonalna – co to jest?

Słownik PWN oferuje podstawową definicję – zdolność kontrolowania własnych emocji oraz odczytywania emocji innych ludzi i wpływania na nie.

Definicja inteligencji emocjonalnej zmieniała się na przestrzeni lat. Jej koncepcja powstała w latach 60 XX wieku, ale popularna stała się dopiero po 1995 r. kiedy to książka Daniela Golemana „Inteligencja emocjonalna: dlaczego może być ważniejsza niż IQ” stała się niezwykle popularnym bestsellerem.

Z biegiem lat wiele osób błędnie interpretowało przekaz Golemana. Chociaż twierdził on, że inteligencja emocjonalna może dać ludziom przewagę konkurencyjną w pewnych środowiskach, jest jasne, że wysokie EQ niekoniecznie doprowadzi do wyższych osiągnięć akademickich lub lepszych wyników na egzaminach – te rzeczy zależą bardziej od IQ.

Goleman zidentyfikował pięć elementów inteligencji emocjonalnej:

Samoświadomość – to zdolność rozpoznawania i rozumienia swoich emocji i popędów, a także ich wpływu na innych.

Motywacja wewnętrzna – pasja do pracy, która wykracza poza pieniądze i status, jak wewnętrzna wizja tego, co jest ważne w życiu lub radość z robienia czegoś.

Samoregulacja – polega na przekierowaniu zakłócających impulsów i nastrojów oraz umiejętności myślenia przed działaniem.

Empatia – to umiejętność zrozumienia emocjonalnego składu innych ludzi i chęć traktowania ich zgodnie z ich reakcjami emocjonalnymi.

Umiejętności społeczne – obejmują biegłość w zarządzaniu relacjami i umiejętność budowania relacji z innymi poprzez znalezienie wspólnej płaszczyzny.

Czym jest natomiast siła psychiczna?

Siła psychiczna jest często używana zamiennie z wytrzymałością psychiczną. Ale nie zawsze znaczy to, to samo.

Wytrzymałość psychiczna jest często kojarzona z grupą elitarnych sportowców lub wojskowych oddziałów specjalnych – wśród których, wielu doprowadza swoje ciała do granic możliwości, wiedząc, ile bólu mogą znieść.

Na szczęście większość z nas nie musi biec ze złamaną kostką ani fizycznie zastraszać przeciwników. Więc ten rodzaj wytrzymałości nie jest umiejętnością, której potrzebujemy w życiu codziennym.

Bycie silnym umysłowo nie oznacza bycia twardym. Chodzi o bycie świadomym swoich emocji, uczenie się na podstawie bolesnych doświadczeń i życie według własnych wartości.

Siła psychiczna ma trzy główne elementy:

Kontrolowanie swoich myśli – kontrolowanie myśli wymaga nauczenia się, jak trenować swój mózg, żeby był pomocny. Może to oznaczać ignorowanie wątpienia w siebie lub zastąpienie samokrytyki współczuciem.

Zarządzanie swoimi emocjami – Świadomość swoich emocji pozwala zrozumieć, w jaki sposób te uczucia wpływają na sposób myślenia i zachowania. Może obejmować przyjmowanie emocji, nawet wtedy, gdy są niewygodne lub może to być działanie sprzeczne z twoimi emocjami, gdy te uczucia Ci nie służą.

Zachowania produktywne – wybór działania, które poprawi twoje życie, nawet jeśli masz problem z motywacją, co jest kluczem do stania się silnym psychicznie.

Inteligencja emocjonalna jest częścią siły psychicznej. Ale siła psychiczna wykracza poza emocje i odnosi się do myśli i zachowań, które wpływają na ogólną jakość twojego życia.

Siła mentalna polega na rozwijaniu codziennych nawyków, które budują mięśnie umysłowe. Obejmuje to również rezygnację ze złych nawyków, które cię powstrzymują.

Dobra wiadomość jest taka, że ​​każdy może zwiększyć swoją inteligencję emocjonalną i zbudować siłę umysłu. Te umiejętności będą dobrze służyć zarówno profesjonalnie, jak i osobiście.